Pani Lucia

Všetko super – krásna ambulancia, milá dentálna hygienička a dobre odvedená práca. Zatiaľ najlepšia dentálna ambulancia v ktorej som kedy bola.