Pani Rudolfína

Škoda, že som pani MUDr. Vlčkovú neobjavila skôr. Pod jej dohľadom som presvedčená, že mi moje vlastné zuby budú bez veľkých probémov dlhé roky dobre slúžiť. Zatiaľ najlepšia zubárka, zo všetkých, ktorých som mala doteraz možnosť navštíviť.