Dentinika

súkromná zubná ambulancia

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný röntgen

RTG ambulancia

RTG ambulancia je vybavená novým špičkovým RTG prístrojom zn. Planmeca, ktorý umožňuje zhotovenie širokej škály vysokokvalitných 2D a 3D snímiek (zubné CT) zubov, čeľustí, TMK a prínosových dutín.

Najmodernejšia digitálna technológia prístroja zabezpečuje

vysokú diagnostickú hodnotu 2D a 3D snímky s vyváženým kontrastom a dobre čitateľnými detailami
maximálnu bezpečnosť a komfort pacienta
minimálnu radiačnú záťaž pacienta – využitie tzv. Planmeca Ultra Lowe Dose protokolu, pri ktorom sa znižuje dávka žiarenia až o 75 % oproti štandardne používaným hodnotám
detský mód pre každý typ snímky s dôrazom na bezpečie a anatómiu prislúchajúcu veku detského pacienta

2D snímky

OPG snímky - štandardná, s čelustnými kĺbami/bez kĺbov, interproximálna, ortogonálna
Extraorálny bitewing – v porovnaní s intraorálnym bitewing zobrazuje aj apikálnu oblasť zubov s priľahlou kosťou, ideálne u detí a pacientov s dávivým reflexom
Snímky jednotlivých segmentov – možnosť zhotovenia snímky distálnych zubov, frontálnych zubov jednotlivých strán, ideálne u detí a pacientov s dávivým reflexom
TMK snímky - snímky čeľustných kĺbov, pri zatvorených/otvorených ústach: predozadná snímka, laterálna snímka
Sinus – snímka čeľustných dutín

3D snímky

Priestorové zobrazenie oboch alebo jednotlivých čeľustí alebo menších segmentov (zub, skupina zubov s priľahlou kosťou), TMK, čeľustné dutiny
Vizualizácia vyšetrovanej oblasti v 3 rovinách - zobrazenie v “rezoch”
Voliteľné veľkosti objemu vyšetrovanej oblasti (priemer x výška valca): Ø80 x 80 mm, Ø80 x 50 mm, Ø50 x 80 mm, Ø50 x 50 mm, spojený objem 140 x 105 x 80 mm
3D snímky poskytujeme na DVD aj s prehliadačom, čo umožňuje vlastnú úpravu a pohodlné narábanie so snímkou

Výhody 3D röntgena

3D (priestorové) zobrazenie poskytuje v porovnaní s 2D zobrazením lepšiu orientáciu v danom, vyšetrovanom segmente, obsahuje neporovnateľne viac informácií. Výraznou mierou napomáha k správnej diagnostike a rozhodovaniu o terapeutickom postupe. 3D snímky umožňujú dokonalé plánovanie výkonov v každej oblasti zubného lekárstva či ORL. 3D senzor, ktorým prístroj disponuje, pokrýva celú oblasť chrupu, takže zároveň vytvára optimálne snímky hornej i dolnej čeľuste. Možné je však zachytiť aj menšiu oblasť (napr. skupinu zubov s priľahlou kosťou hornej alebo dolnej čeľuste, detail čeľustného kĺbu, čeľustné dutiny).

RTG pracovisko ďalej ponúka

nové, zrekonštruované, príjemne zariadené priestory
profesionálny, ústretový personál
ordinačné hodiny prispôsobené potrebám lekárov a ich pacientov
objednanie pacienta na presný čas telefonicky alebo online
zhotovenie snímky pacientovi s akútnym stavom na počkanie
doručenie snímky vo vysokej kvalite na médiu podľa výberu lekára – mail, USB, CD/DVD, kvalitný fotopapier

"Úsmev je najlepší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad."