Radosť z úsmevu

Dentinika je súkromná zubná prax s 10 ročnou tradíciou. Prax bola založená a doteraz stojí na pevnom základe,
ktorým je preventívne zubné lekárstvo.

Moderné technológie,
kvalitná diagnostika

Okrem preventívnej a dentálnohygienickej starostlivosti zabezpečujeme celé spektrum výkonov v oblasti detského, konzervačného a protetického zubného lekárstva. Poskytujeme starostlivosť pre pacientov s parodontitídou, realizujeme základné chirurgické výkony, estetické korekcie i bielenie zubov.

Pri diagnostike využívame digitálne RTG prístroje, pomocou ktorých zhotovujeme intraorálne, panoramatické aj 3D CBCT snímky zubov a okolitých štruktúr. Pracujeme s lupovými okuliarmi, ktorých zväčšenie nám umožňuje ošetrovať minimálne invazívne, precízne, s dôrazom na každý detail.

Naša ambulancia

DENTINIKA je moderne a kvalitne vybavená zubná prax so skutočným záujmom starať sa o orálne zdravie svojich pacientov odborne, ľudsky a dlhodobo.

Certifikáty

Neustále sa
odborne vzdelávame

Vzdelávanie nám pomáha odborne rásť a poskytovať vám modernejšiu starostlivosť. Náš personál sa pravidelne zúčastňuje na kongresoch a iných odborných podujatiach, absolvuje praktické workshopy a kurzy doma i v zahraničí. Sme tiež členmi odborných skupín na sociálnych sieťach, zúčastňujeme sa webinárov s problematikou orálneho zdravia. Sledujeme nové trendy a do praxe začleňujeme nové materiály, postupy či zariadenia.

Náš tím

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

2001: Ukončenie magisterského štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

2008: Ukončenie štúdia stomatológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

2008 – 2013: Zubný lekár, zamestnanecký pomer, Bratislava

2009: Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov

2011: Získanie odbornej spôsobilosti v odbore Zubné lekárstvo, SZU Bratislava

2012: Získanie odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, RÚVZ Bratislava

2013: Založenie vlastnej, súkromnej stomatologickej ambulancie Dentinika s.r.o.

2016: Rozšírenie priestorov Dentinika s.r.o., do prevádzky uvedená ďalšia nová zubná ambulancia/ambulancia dentálnej hygieny

2016: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie

2017: Otvorenie moderného zubného RTG pracoviska nielen pre pacientov Dentinika s.r.o., ale i pacientov odoslaných od lekárov z iných zubných ambulancií

2022: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie

2023: Rozšírenie ordinačných hodín Ambulancie dentálnej hygieny na každodennú prevádzku

Od ukončenia štúdia: Pravidelné zdokonaľovanie teoretických i praktických zručností na odborných vzdelávacích podujatiach a kurzoch na Slovensku i v zahraničí.

Iveta Slivonová - Zubná asistentka

Iveta Slivonová

Zubná asistentka

Naši spokojní pacienti

Spokojný pacient zubná ambulancia