Cenník

Zubná ambulancia

Cenník stomatologických výkonov zubnej ambulancie

1. VYŠETRENIA, ADMINISTRATÍVA

Vstupné komplexné vyšetrenie 50,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie 30,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 20,00 €
Kontrolné vyšetrenie od 10,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie konkr. problému (napr. fokusy) 30,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie (vsunutie medzi objedn. pacientov – výkon sa prirátava) 30,00 €
Konzultácia do 30 minút na vyžiadanie pacienta 30,00 €
Dlhší administratívny úkon (výpis pre poisťovne, úrady, zamestnávateľa) 10,00 €
Čakanie lekára pri ošetrení nespolupracujúceho pacienta (kaž. zač. 10 min.) 20,00 €

2. DENTÁLNA HYGIENA, PREVENTÍVNE PROGRAMY

Supresia mikrobiálnej aktivity v dutine ústnej pred ošetrením + jednorázový hygienický balíček 3,00 €
Detekcia zubného povlaku pomocou indikátora 10,00 €
Vyšetrenie, inštruktáž, nácvik orál. hygieny, doporučenie vhodných prostriedkov 15,00 €
Odstránenie povlakov rotačným nástrojom (polishing) – obe zuboradia 15,00 €
Odstránenie zubného kameňa (ultrazvuk, ručné nástroje) – jedno zuboradie 15,00 €
Air–flow (pieskovanie) – individuálne 40,00 €
Dentálna hygiena BASIC (bez pieskovania) 60,00 €
Dentálna hygiena KOMPLET (s pieskovaním) 70,00 €
Dentálna hygiena – DETI predškolský vek (3-5 rokov) 30,00 €
Dentálna hygiena – DETI školský vek (6-11 rokov) 40,00 €
Dentálna hygiena – MLÁDEŽ (12-18 rokov) 50,00 €
Lokálne ošetrenie fluoridovým alebo bioaktívnym remineralizačným preparátom 10,00 €
Pečatenie fisúr (za každý zub) 25,00 €
Domáce bielenie PureWhitening 200,00 €
Kombinované bielenie PureWhitening 400,00 €

3. RTG, ANESTÉZIA

RTG snímka intraorálna + analýza 15,00 €
OPG snímka + analýza 30,00 €
3D snímka + analýza 80,00 €
Povrchová slizničná anestézia 2,00 €
Infiltračná anestézia 15,00 €
Intraligamentárna anestézia 15,00 €

4. PODLOŽKY, LIEČEBNÉ VLOŽKY, PROVIZÓRNE VÝPLNE

SIC, FK podložka 5,00 €
Liečivá vápen. vložka – 1 koreňový kanálik 2,00 €
Vápen. podložka 5,00 €
MTA 20,00 €
Biodentine 50,00 €
Provizórna výplň Cavit, Coltosol 10,00 €
Provizórna výplň SIC 25,00 €
Preendodontická dostavba zuba kompozitom od 50,00 €

5. ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Fotokompozitné výplne
1–plôšková výplň 75,00 €
2–plôšková výplň 85,00 €
3–plôšková výplň 95,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama (zhotovená v ambulancii) 120,00 €
Fazeta z voľnej ruky (zhotovená v ambulancii) 120,00 €
Skloionomérne výplne
1–plôšková výplň 45,00 €
2–plôšková výplň 55,00 €
3–plôšková výplň 65,00 €
Za každú ďalšiu použitú kapslu materiálu príplatok 5,00 €
Výplne mliečnych zubov
Skloionomérna výplň 30,00 €
Fotokompozit 1-pl. výplň 40,00 €
Fotokompozit 2-pl. výplň 45,00 €
Fotokompozit 3-pl. výplň 50,00 €

6. ENDODONTICKÉ OŠETRENIE

Skúška vitality zubov (3 zuby) 6,00 €
Trepanácia mliečneho zuba (v cene aj extirpácia zubnej drene) 20,00 €
Trepanácia trvalého zuba 10,00 €
Trepanácia proteticky ošetreného zuba (trepanácia cez korunku) 15,00 €
Extirpácia zubnej drene (1 koreň. kanálik) 10,00 €
Prečistenie koreň. kanálika pri prerušenej liečbe a pod. (za 1 kanálik) 5,00 €
Výplachový protokol 15,00 €
Aktivácia výplachového roztoku pomocou prístroja Endoaktivator (za 1 kanálik) 10,00 €
Opracovanie, rozšírenie koreň. kanálika rotačným systémom (za 1 kanálik) 10,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika laterálnej kondenzácie, za 1 kanálik) 50,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika centrálneho čapu, za 1 kanálik) 35,00 €
Reendodoncia
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne do 10 min za 1 kanálik 20,00 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne nad 10 min za 1 kanálik 30,00 €
Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu od 20,00 €
Postendodontické ošetrenie
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu 40,00 €
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu + dostavba na pahýľ 60,00 €
Endodoncia – Mliečny chrup
Pulpektómia – stolička 60,00 €
Pulpektómia – rezák 40,00 €
Pulpotómia s MTA 40,00 €

7. CHIRURGIA

Extrakcie
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s rezorbov. koreňom 10,00 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s nerezorbov. koreňom 30,00 €
Komplikovaná extrakcia mliečneho zuba 50,00 €
Extrakcia frakturovanej časti zuba 20,00 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa so zastavením krvácania 40,00 €
Extrakcia kývavého trvalého zuba alebo koreňa so zastavením krvácania 30,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba so zastavením krvácania 50,00 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba alebo jeho časti (separácia koreňov) 80,00 €
Ostatné chirurgické výkony
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu (výplach, drén) 20,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (výplach, drén) 20,00 €
Dekapsulácia zuba 20,00 €
Sutúra extrakčnej rany 20,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (Gelaspon, Gelatamp) 15,00 €
Kolagén s antibiotikom 1ks 20,00 €
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie, odoslanie k chirurgovi 5,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, odstránenie stehov 10,00 €
Chirurgická revízia rany, exkochleácia extrakčného lôžka s následným ošetrením 20,00 €

8. PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Analýza + návrh protetickej sanácie pacienta s vypracovaním cenovej kalkulácie 20,00 €
Vyhotovenie + analýza študijných modelov 40,00 €
Fixná protetika
Stiahnutie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier) 15,00 €
Rozpílenie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier) 20,00 €
Živicová korunka, medzičlen 150,00 €
Celokovová korunka, medzičlen 220,00 €
Korunka, medzičlen KOVOKERAMIKA individuálne vrstvená 400,00 €
Korunka, medzičlen KOVOKERAMIKA 350,00 €
Korunka, medzičlen ZIRKONOXID, individuálne vrstvená 450,00 €
Korunka, medzičlen ZIRKONOXID 400,00 €
Nacementovanie fixnej náhrady – korunky, mostíka (za každý pilier) 10,00 €
Provizórne nacementovanie fixnej náhrady (za každý pilier) 5,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancií (razidlová technika) 30,00 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 50,00 €
Inlay, onlay, overlay kompozitná 250,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 1 zuba) 250,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 2 zubov) 300,00 €
Adhezívny mostík – zadný úsek chrupu (náhrada 1 zuba) od 350,00 €
Odstránenie adhezívneho mostíka, dlahy DENTAPREG 50,00 €
Snímateľná protetika
Náhryzová dlaha (ochranná, proti bruxizmu, na zvýšenie zhryzu) 130,00 €
Ochranná športová dlaha 3-vrstvová 150,00 €
Medzerník (náhrada max. 3 zubov) 200,00 €
Odtlačky, iné
Digitálne odtlačky skener Trios 5 60,00 €
3D model 1ks 25 ,00 €
Alginátový odtlačok 20,00 €
Silikónový kombinovaný odtlačok 30,00 €
Individuálny funkčný odtlačok 20,00 €
Aplikácia adstringentného materiálu 10,00 €
Zavedenie retrakčného vlákna 10,00 €
Voskový záhryz, registrácia medzičelustných vzťahov tuhnúcou hmotou 10,00 €
Individuálny výber farby zubným technikom 10,00 €

9. OSTATNÉ VÝKONY

Odstránenie miestneho dráždenia – za každý zub 10,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice (gingivitída, odstránenie vrastenej gingívy, afty) 10,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok, krčkov – za každý zub 3,00 €
Leštenie výplní – za každú výplň 3,00 €
Kofferdam 12,00 €
Optragate 6,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba – za každý zub (definitívna výplň sa pripočíta) 30,00 €
Dlahovanie kývavých zubov pomocou DENTAPREG (do rozsahu 6 zubov) 150,00 €
Kyretáž hlbokého parodontálneho vačku zatvorená 20,00 €
Výplach parovačku 10,00 €
Aplikácia liečivého gélu do parovačku 10,00 €
Zavedenie drénu 10,00 €

10. PRÍPLATKY

Nedostavenie sa na ošetrenie bez včasného ospravedlnenia (24 hodín vopred, za každú polhodinu) 30,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín 50,00 €

 

Informácie týkajúce sa poskytovanej stomatologickej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo priamo v ambulancii. Radi odpovieme na vaše otázky.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

Dentálna hygiena

Cenník ambulancie dentálnej hygieny

Supresia mikrobiálnej aktivity v dutine ústnej pred ošetrením + jednorázový hygienický balíček 3,00 €
Optragate – ústny retraktor 6,00 €

1. RTG, ANESTÉZIA

RTG snímka intraorálna + analýza 15,00 €
OPG snímka + analýza 30,00 €
Povrchová slizničná anestézia (Lidocain) 2,00 €
Infiltračná anestézia (podáva zubný lekár) 15,00 €

2. DENTÁLNA HYGIENA

Dentálna hygiena BASIC 60,00 €
Dentálna hygiena KOMPLET (aj s pieskovaním) 70,00 €
Dentálna hygiena – DETI predškolský vek (3–5 rokov) 30,00 €
Dentálna hygiena – DETI školský vek (6–11 rokov) 40,00 €
Dentálna hygiena – MLÁDEŽ (12–18 rokov) 50,00 €

3. DENTÁLNA HYGIENA u parodontologického pacienta

Dentálna hygiena a vyšetrenie u parodontologického pacienta 90,00 €
Kyretáž hlbokého parodontálneho vačku zatvorená 20,00 €
Výplach parovačku, aplikácia liečivého gélu do parovačku 10,00 €
Dental Bac test + manipulačný poplatok, vyhodnotenie lekárom 100,00 €
Dental Gen test + manipulačný poplatok, vyhodnotenie lekárom 100,00 €
Dental DUO test (Dental Bac + Dental Gen test) + manipul. poplatok, vyhodnotenie lekárom 170,00 €

4. VÝKONY DENTÁLNEJ HYGIENY INDIVIDUÁLNE

Detekcia zubného povlaku pomocou indikátora (tableta, roztok) 10,00 €
Vyšetrenie, inštruktáž, nácvik orál. hygieny, doporučenie vhodných prostriedkov 15,00 €
Odstránenie povlakov rotačným nástrojom (polishing) – obe zuboradia 15,00 €
Odstránenie zubného kameňa (ultrazvuk, škrabka, Grayceho kyrety) – jedno zuboradie 15,00 €
Air–flow (pieskovanie) – individuálne 40,00 €
Lokálne ošetrenie fluoridovým alebo remineralizačným bioaktívnym preparátom 10,00 €

5. BIELENIE

Domáce bielenie PureWhitening 200,00 €
Kombinované bielenie PureWhitening 400,00 €

 

Informácie týkajúce sa poskytovanej stomatologickej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo priamo v ambulancii. Radi odpovieme na vaše otázky.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

RTG pracovisko

Cenník RTG pracoviska (externí pacienti)

1. 2D SNÍMKY (CD, fotopapier, e-mail)

RTG snímka intraorálna 15,00 €
Intraorálny Bitewing P+Ľ 30,00 €
OPG snímka 25,00 €
Extraorálny Bitewing P+Ľ 25,00 €
Sinus predozadná snímka 25,00 €
TMK – predozadná snímka (pri zatvorených+otvorených ústach) 25,00 €
TMK – laterálna snímka (pri zatvorených+otvorených ústach) 25,00 €

2. 3D CBCT SNÍMKY (DVD, súčasťou je aj prehliadač snímiek)

3D CBCT snímka 1 čeľusť 60,00 €
3D CBCT snímka obe čeľuste 80,00 €
3D CBCT snímka konkrétna oblasť (endodoncia, implantológia) 60,00 €

 

Informácie týkajúce sa poskytovanej stomatologickej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo priamo v ambulancii. Radi odpovieme na vaše otázky.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňam.

Náš tím

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

2001: Ukončenie magisterského štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

2008: Ukončenie štúdia stomatológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

2008 – 2013: Zubný lekár, zamestnanecký pomer, Bratislava

2009: Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov

2011: Získanie odbornej spôsobilosti v odbore Zubné lekárstvo, SZU Bratislava

2012: Získanie odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, RÚVZ Bratislava

2013: Založenie vlastnej, súkromnej stomatologickej ambulancie Dentinika s.r.o.

2016: Rozšírenie priestorov Dentinika s.r.o., do prevádzky uvedená ďalšia nová zubná ambulancia/ambulancia dentálnej hygieny

2016: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie

2017: Otvorenie moderného zubného RTG pracoviska nielen pre pacientov Dentinika s.r.o., ale i pacientov odoslaných od lekárov z iných zubných ambulancií

2022: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie

2023: Rozšírenie ordinačných hodín Ambulancie dentálnej hygieny na každodennú prevádzku

Od ukončenia štúdia: Pravidelné zdokonaľovanie teoretických i praktických zručností na odborných vzdelávacích podujatiach a kurzoch na Slovensku i v zahraničí.

Iveta Slivonová - Zubná asistentka

Iveta Slivonová

Zubná asistentka

Naši spokojní pacienti

Spokojný pacient zubná ambulancia