RTG ambulancia

RTG ambulancia je vybavená špičkovým RTG prístrojom zn. Planmeca, ktorý zhotovuje širokú škálu vysokokvalitných snímiek zubov, čeľustí, čeľustných kĺbov a prínosových dutín vrátane 3D CBCT snímiek. Snímky disponujú dobre čitateľnými detailami a vyváženým kontrastom, dbáme na maximálnu bezpečnosť a komfort každého pacienta. Snímky externým pacientom zhotovujeme iba na základe riadne vyplnenej a lekárom potvrdenej a podpísanej žiadanky. RTG vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta nie je možné.

Objednajte sa online RTG žiadanka
RTG ambulancia
RTG ambulancia

Poskytované služby

 • Intraorálne snímky – snímky jednotlivých zubov, záhryzové snímky
 • OPG ( panoramatické) snímky – štandardná, s čelustnými kĺbami/bez kĺbov
 • Extraorálny bitewing – v porovnaní s intraorálnym bitewing zobrazuje aj apikálnu oblasť zubov s priľahlou kosťou, ideálne u detí a pacientov s dávivým reflexom
 • Snímky jednotlivých segmentov – možnosť zhotovenia snímky distálnych zubov, frontálnych zubov jednotlivých strán, ideálne u detí a pacientov s dávivým reflexom
 • TMK snímky – snímky čeľustných kĺbov, pri zatvorených/otvorených ústach:
 • Sinus – snímka čeľustných dutín
 • 3D CBCT snímky – priestorové zobrazenie oboch alebo jednotlivých čeľustí alebo menších segmentov (zub, skupina zubov s priľahlou kosťou), TMK, čeľustné dutiny. Vizualizácia vyšetrovanej oblasti v 3 rovinách – zobrazenie v „rezoch“, vhodné najmä pre endodonciu a implantológiu, 3D snímky poskytujeme na DVD aj s prehliadačom, čo umožňuje vlastnú úpravu a pohodlné narábanie so snímkou.

RTG pracovisko ďalej ponúka

 • snímkovanie na počkanie
 • možnosť objednanie termínu na presný čas telefonicky alebo online
 • profesionálny, ústretový personál
 • doručenie snímky vo vysokej kvalite na médiu podľa výberu lekára – mail, USB, CD/DVD alebo kvalitný fotopapier
RTG ambulancia

Naša ambulancia

DENTINIKA je moderne a kvalitne vybavená zubná prax so skutočným záujmom starať sa o orálne zdravie svojich pacientov odborne, ľudsky a dlhodobo.

Certifikáty

Neustále sa
odborne vzdelávame

Vzdelávanie nám pomáha odborne rásť a poskytovať vám modernejšiu starostlivosť. Náš personál sa pravidelne zúčastňuje na kongresoch a iných odborných podujatiach, absolvuje praktické workshopy a kurzy doma i v zahraničí. Sme tiež členmi odborných skupín na sociálnych sieťach, zúčastňujeme sa webinárov s problematikou orálneho zdravia. Sledujeme nové trendy a do praxe začleňujeme nové materiály, postupy či zariadenia.

Náš tím

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný lekár

Profesný životopis

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

2001: Ukončenie magisterského štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 2008: Ukončenie štúdia stomatológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 2008 – 2013: Zubný lekár, zamestnanecký pomer, Bratislava 2009: Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov 2011: Získanie odbornej spôsobilosti v odbore Zubné lekárstvo, SZU Bratislava 2012: Získanie odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, RÚVZ Bratislava 2013: Založenie vlastnej, súkromnej stomatologickej ambulancie Dentinika s.r.o. 2016: Rozšírenie priestorov Dentinika s.r.o., do prevádzky uvedená ďalšia nová zubná ambulancia/ambulancia dentálnej hygieny 2016: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2017: Otvorenie moderného zubného RTG pracoviska nielen pre pacientov Dentinika s.r.o., ale i pacientov odoslaných od lekárov z iných zubných ambulancií 2022: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2023: Rozšírenie ordinačných hodín Ambulancie dentálnej hygieny na každodennú prevádzku Od ukončenia štúdia: Pravidelné zdokonaľovanie teoretických i praktických zručností na odborných vzdelávacích podujatiach a kurzoch na Slovensku i v zahraničí.
Iveta Slivonová - Zubná asistentka

Iveta Slivonová

Zubná asistentka

Naši spokojní pacienti

Spokojný pacient zubná ambulancia