Dentinika

súkromná zubná ambulancia

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Cenník stomatologických výkonov

1. VYŠETRENIA, ADMINISTRATÍVA
Vstupné komplexné vyšetrenie50,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka25,00 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie30,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka15,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie konkr. problému (napr. fokusy)25,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie (vsunutie medzi objedn. pacientov – výkon sa prirátava)25,00 €
Konzultácia do 30 minút na vyžiadanie pacienta30,00 €
Dlhší administratívny úkon (výpis pre poisťovne, úrady, zamestnávateľa)10,00 €
Čakanie lekára pri ošetrení nespolupracujúceho pacienta (kaž. zač. 10 min.)15,00 €
SARS-CoV-2 antigénový test20,00 €
2. DENTÁLNA HYGIENA, PREVENTÍVNE PROGRAMY
Supresia mikrobiálnej aktivity v dutine ústnej pred ošetrením + jednorazový hygienický balíček2,00 €
Detekcia zubného povlaku pomocou indikátora (tableta, roztok)7,00 €
Vyšetrenie, inštruktáž, nácvik orál. hygieny, doporučenie vhodných prostriedkov15,00 €
Odstránenie povlakov rotačným nástrojom (kefka + pasta) – jedno zuboradie10,00 €
Odstránenie zubného kameňa (ultrazvuk, Grayceho kyrety) – jedno zuboradie15,00 €
Air–flow (pieskovanie) – individuálne40,00 €
Dentálna hygiena od50,00 €
Dentálna hygiena – DETI 6-11 rokov30,00 €
Dentálna hygiena – MLÁDEŽ 12-18 rokov40,00 €
Lokálna fluoridácia fluoridovým gélom, lakom – jedno zuboradie10,00 €
Pečatenie fisúr (za každý zub)15,00 €
Domáce bielenie170,00 €
Kombinované bielenie Purewhitening380,00 €
3. RTG, ANESTÉZIA
RTG snímka intraorálna12,00 €
OPG snímka + analýza20,00 €
3D snímka + analýza70,00 €
Povrchová slizničná anestézia2,00 €
Infiltračná anestézia12,00 €
Intraligamentárna anestézia12,00 €
4. PODLOŽKY, LIEČEBNÉ VLOŽKY, PROVIZÓRNE VÝPLNE
SIC, FK podložka5,00 €
Liečivá vápen. vložka - 1 kk2,00 €
Vápen. podložka5,00 €
MTA12,00 €
Devitalizačná vložka10,00 €
Liečivá provizórna výplň20,00 €
Biodentine40,00 €
Provizórna výplň fosfátová10,00 €
Provizórna výplň Cavit, Coltosol10,00 €
Provizórna výplň SIC25,00 €
Preendodontická dostavba zuba kompozitom40,00 €
5. ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
Fotokompozitné výplne
1–plôšková výplň50,00 €
2–plôšková výplň60,00 €
3–plôšková výplň70,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama90,00 €
Fazeta z voľnej ruky (zhotovená v ambulancii)100,00 €
Skloionomérne výplne
1–plôšková výplň35,00 €
2–plôšková výplň40,00 €
3–plôšková výplň45,00 €
Za každú ďalšiu použitú kapslu materiálu príplatok5,00 €
Výplne mliečnych zubov
TWINKY STAR (výber farby výplne podľa želania dieťaťa)25,00 €
Skloionomérna výplň25,00 €
Fotokompozit 1-pl. výplň55,00 €
Fotokompozit 2-pl. výplň65,00 €
Fotokompozit 3-pl. výplň75,00 €
6. ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
Skúška vitality zubov (3 zuby)6,00 €
Trepanácia mliečneho zuba (v cene aj extirpácia zubnej drene)15,00 €
Trepanácia trvalého zuba10,00 €
Trepanácia proteticky ošetreného zuba (trepanácia cez korunku)15,00 €
Extirpácia zubnej drene (1 koreň. kanálik)8,00 €
Prečistenie koreň. kanálika pri prerušenej liečbe a pod. (za 1 kanálik)5,00 €
Výplachový protokol10,00 €
Aktivácia výplachového roztoku pomocou prístroja Endoaktivator (za 1 kanálik)10,00 €
Opracovanie, rozšírenie koreň. kanálika rotačným systémom (za 1 kanálik)10,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika laterálnej kondenzácie, za 1 kanálik)45,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika centrálneho čapu, za 1 kanálik)30,00 €
Reendodoncia
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne do 10 min za 1 kanálik15,00 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne nad 10 min za 1 kanálik25,00 €
Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu10,00 €
Postendodontické ošetrenie
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu35,00 €
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu + dostavba na pahýľ55,00 €
Endodoncia – Mliečny chrup
Výplň koreň.kanálikov – stolička50,00 €
Výplň koreň.kanálika – rezák25,00 €
Pulpotómia15,00 €
7. CHIRURGIA
Extrakcie
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s rezorbov. koreňom10,00 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s nerezorbov. koreňom20,00 €
Komplikovaná extrakcia mliečneho zuba40,00 €
Extrakcia frakturovanej časti zuba10,00 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa so zastavením krvácania30,00 €
Extrakcia kývavého trvalého zuba alebo koreňa so zastavením krvácania20,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba so zastavením krvácania40,00 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba alebo jeho časti (separácia koreňov)65,00 €
Ostatné chirurgické výkony
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu (výplach, drén)15,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (výplach, drén)10,00 €
Dekapsulácia zuba15,00 €
Sutúra extrakčnej rany15,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (Gelaspon, Gelatamp)15,00 €
Kolagén s antibiotikom 1ks20,00 €
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie, odoslanie k chirurgovi5,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, odstránenie stehov10,00 €
Chirurgická revízia rany, exkochleácia extrakčného lôžka s následným ošetrením15,00 €
Gingivektómia (keramický vrták, vysokofrekvenčný kauter) – za každý zub20,00 €
8. PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Analýza + návrh protetickej sanácie pacienta s vypracovaním cenovej kalkulácie20,00 €
Vyhotovenie + analýza študijných modelov20,00 €
Fixná protetika
Stiahnutie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier)15,00 €
Rozpílenie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier)20,00 €
Živicová korunka, medzičlen80,00 €
Kovokeramická korunka, medzičlen280,00 €
Celokeramická korunka, medzičlen340,00 €
Korunka, medzičlen ZIRKONOXID340,00 €
Nacementovanie fixnej náhrady – korunky, mostíka (za každý pilier)10,00 €
Provizórne nacementovanie fixnej náhrady (za každý pilier)3,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancií (Protemp, Structur, ...)20,00 €
Inlay, onlay kompozitná200,00 €
Inlay, onlay celokeramická250,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 1 zuba)220,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 2 zubov)250,00 €
Adhezívny mostík – zadný úsek chrupu (náhrada 1 zuba) od300,00 €
Odstránenie adhezívneho mostíka30,00 €
Snímateľná protetika
Náhryzová dlaha (ochranná, proti bruxizmu, na zvýšenie zhryzu)80,00 €
Medzerník (náhrada max. 3 zubov)100,00 €
Imediátna náhrada250,00 €
Flexibilná snímateľná náhrada350,00 €
Celková (totálna) snímateľná náhrada450,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada od (kotevné prvky sa prirátavajú)300,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada „SKELETA“ od (kotevné prvky sa prirátavajú)450,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada „SKELETA“ so zásuvnými spojmi od550,00 €
Transparentné podnebie22,00 €
Sieťová výstúž (spevnenie náhrady)40,00 €
Rebazácia celkovej náhrady100,00 €
Odtlačky, iné
Alginátový odtlačok15,00 €
Silikónový kombinovaný odtlačok22,00 €
Individuálny funkčný odtlačok16,00 €
Voskový záhryz, registrácia medzičelustných vzťahov tuhnúcou hmotou (Futar, ...)10,00 €
Registrácia medzičelustných vzťahov zhryzovými šablónami20,00 €
Wax up – za každý zub30,00 €
9. OSTATNÉ VÝKONY
Odstránenie miestneho dráždenia – za každý zub10,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice (gingivitída, odstránenie vrastenej gingívy, afty)10,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok, krčkov – za každý zub3,00 €
Leštenie výplní – za každú výplň3,00 €
Kofferdam10,00 €
Optragate5,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba – za každý zub (definitívna výplň sa pripočíta)25,00 €
Dlahovanie kývavých zubov pomocou DENTAPREG (do rozsahu 6 zubov)120,00 €
Kyretáž hlbokého parodontálneho vačku15,00 €
Výplach parovačku10,00 €
Aplikácia liečivého gélu do parovačku10,00 €
Zavedenie drénu10,00 €
10. PRÍPLATKY
Nedostavenie sa na ošetrenie bez včasného ospravedlnenia (24 hodín vopred, za každú polhodinu)30,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín50,00 €

Informácie týkajúce sa poskytovanej stomatologickej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo priamo v ambulancii. Radi odpovieme na vaše otázky.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

"Úsmev je najlepší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad."