Dentinika

súkromná zubná ambulancia

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV ZUBNEJ AMBULANCIE

1. VYŠETRENIA, ADMINISTRATÍVA
Vstupné komplexné vyšetrenie50,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka30,00 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie30,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka20,00 €
Kontrolné vyšetrenie10,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie konkr. problému (napr. fokusy)30,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie (vsunutie medzi objedn. pacientov – výkon sa prirátava)30,00 €
Konzultácia do 30 minút na vyžiadanie pacienta30,00 €
Dlhší administratívny úkon (výpis pre poisťovne, úrady, zamestnávateľa)10,00 €
Čakanie lekára pri ošetrení nespolupracujúceho pacienta (kaž. zač. 10 min.)20,00 €
SARS-CoV-2 antigénový test12,00 €
2. DENTÁLNA HYGIENA, PREVENTÍVNE PROGRAMY
Supresia mikrobiálnej aktivity v dutine ústnej pred ošetrením + jednorazový hygienický balíček2,00 €
Detekcia zubného povlaku pomocou indikátora (tableta, roztok)10,00 €
Vyšetrenie, inštruktáž, nácvik orál. hygieny, doporučenie vhodných prostriedkov15,00 €
Odstránenie povlakov rotačným nástrojom (kefka + pasta) – jedno zuboradie12,00 €
Odstránenie zubného kameňa (ultrazvuk, Grayceho kyrety) – jedno zuboradie15,00 €
Air–flow (pieskovanie) – individuálne40,00 €
Dentálna hygiena od55,00 €
Dentálna hygiena – DETI 6-11 rokov35,00 €
Dentálna hygiena – MLÁDEŽ 12-18 rokov45,00 €
Lokálna fluoridácia fluoridovým gélom, lakom – jedno zuboradie10,00 €
Pečatenie fisúr (za každý zub)20,00 €
Domáce bielenie180,00 €
Kombinované bielenie Purewhitening400,00 €
3. RTG, ANESTÉZIA
RTG snímka intraorálna + analýza15,00 €
OPG snímka + analýza25,00 €
3D snímka + analýza80,00 €
Povrchová slizničná anestézia2,00 €
Infiltračná anestézia15,00 €
Intraligamentárna anestézia15,00 €
4. PODLOŽKY, LIEČEBNÉ VLOŽKY, PROVIZÓRNE VÝPLNE
SIC, FK podložka5,00 €
Liečivá vápen. vložka - 1 kk2,00 €
Vápen. podložka5,00 €
MTA15,00 €
Liečivá provizórna výplň20,00 €
Biodentine50,00 €
Provizórna výplň Cavit, Coltosol10,00 €
Provizórna výplň SIC25,00 €
Preendodontická dostavba zuba kompozitom40,00 €
5. ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
Fotokompozitné výplne
1–plôšková výplň70,00 €
2–plôšková výplň80,00 €
3–plôšková výplň90,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama110,00 €
Fazeta z voľnej ruky (zhotovená v ambulancii)120,00 €
Skloionomérne výplne
1–plôšková výplň45,00 €
2–plôšková výplň55,00 €
3–plôšková výplň65,00 €
Za každú ďalšiu použitú kapslu materiálu príplatok5,00 €
Výplne mliečnych zubov
Skloionomérna výplň30,00 €
Fotokompozit 1-pl. výplň35,00 €
Fotokompozit 2-pl. výplň40,00 €
Fotokompozit 3-pl. výplň45,00 €
6. ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
Skúška vitality zubov (3 zuby)6,00 €
Trepanácia mliečneho zuba (v cene aj extirpácia zubnej drene)15,00 €
Trepanácia trvalého zuba10,00 €
Trepanácia proteticky ošetreného zuba (trepanácia cez korunku)15,00 €
Extirpácia zubnej drene (1 koreň. kanálik)8,00 €
Prečistenie koreň. kanálika pri prerušenej liečbe a pod. (za 1 kanálik)5,00 €
Výplachový protokol10,00 €
Aktivácia výplachového roztoku pomocou prístroja Endoaktivator (za 1 kanálik)10,00 €
Opracovanie, rozšírenie koreň. kanálika rotačným systémom (za 1 kanálik)10,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika laterálnej kondenzácie, za 1 kanálik)50,00 €
Výplň koreňového kanálika (technika centrálneho čapu, za 1 kanálik)35,00 €
Reendodoncia
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne do 10 min za 1 kanálik20,00 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne nad 10 min za 1 kanálik30,00 €
Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu20,00 €
Postendodontické ošetrenie
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu40,00 €
Zavedenie intrapulpálneho sklovláknového čapu + dostavba na pahýľ60,00 €
Endodoncia – Mliečny chrup
Výplň koreň.kanálikov – stolička50,00 €
Výplň koreň.kanálika – rezák25,00 €
Pulpotómia15,00 €
7. CHIRURGIA
Extrakcie
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s rezorbov. koreňom10,00 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa s nerezorbov. koreňom25,00 €
Komplikovaná extrakcia mliečneho zuba45,00 €
Extrakcia frakturovanej časti zuba20,00 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa so zastavením krvácania40,00 €
Extrakcia kývavého trvalého zuba alebo koreňa so zastavením krvácania30,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba so zastavením krvácania50,00 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba alebo jeho časti (separácia koreňov)80,00 €
Ostatné chirurgické výkony
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu (výplach, drén)20,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (výplach, drén)20,00 €
Dekapsulácia zuba20,00 €
Sutúra extrakčnej rany15,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (Gelaspon, Gelatamp)15,00 €
Kolagén s antibiotikom 1ks20,00 €
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie, odoslanie k chirurgovi5,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, odstránenie stehov10,00 €
Chirurgická revízia rany, exkochleácia extrakčného lôžka s následným ošetrením20,00 €
8. PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Analýza + návrh protetickej sanácie pacienta s vypracovaním cenovej kalkulácie20,00 €
Vyhotovenie + analýza študijných modelov40,00 €
Fixná protetika
Stiahnutie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier)15,00 €
Rozpílenie nevyhovujúcej fixnej náhrady (za každý pilier)20,00 €
Živicová korunka, medzičlen120,00 €
Kovokeramická korunka, medzičlen340,00 €
Celokeramická korunka, medzičlen400,00 €
Korunka, medzičlen ZIRKONOXID400,00 €
Nacementovanie fixnej náhrady – korunky, mostíka (za každý pilier)10,00 €
Provizórne nacementovanie fixnej náhrady (za každý pilier)5,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancií (Protemp, Structur, ...)25,00 €
Inlay, onlay kompozitná250,00 €
Inlay, onlay celokeramická280,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 1 zuba)240,00 €
Adhezívny mostík – predný úsek chrupu (náhrada 2 zubov)280,00 €
Adhezívny mostík – zadný úsek chrupu (náhrada 1 zuba) od350,00 €
Odstránenie adhezívneho mostíka, dlahy DENTAPREG40,00 €
Snímateľná protetika
Náhryzová dlaha (ochranná, proti bruxizmu, na zvýšenie zhryzu)100,00 €
Medzerník (náhrada max. 3 zubov)130,00 €
Imediátna náhrada250,00 €
Flexibilná snímateľná náhrada400,00 €
Celková (totálna) snímateľná náhrada600,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada od (kotevné prvky sa prirátavajú)300,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada „SKELETA“ od (kotevné prvky sa prirátavajú)450,00 €
Čiastočná (parciálna) náhrada „SKELETA“ so zásuvnými spojmi od550,00 €
Transparentné podnebie22,00 €
Sieťová výstúž (spevnenie náhrady)40,00 €
Rebazácia celkovej náhrady120,00 €
Odtlačky, iné
Alginátový odtlačok20,00 €
Silikónový kombinovaný odtlačok30,00 €
Individuálny funkčný odtlačok20,00 €
Aplikácia adstringentného materiálu10,00 €
Zavedenie retrakčného vlákna10,00 €
Voskový záhryz, registrácia medzičelustných vzťahov tuhnúcou hmotou (Futar, ...)10,00 €
Registrácia medzičelustných vzťahov zhryzovými šablónami30,00 €
Individuálny výber farby zubným technikom10,00 €
9. OSTATNÉ VÝKONY
Odstránenie miestneho dráždenia – za každý zub10,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice (gingivitída, odstránenie vrastenej gingívy, afty)10,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok, krčkov – za každý zub3,00 €
Leštenie výplní – za každú výplň3,00 €
Kofferdam10,00 €
Optragate5,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba – za každý zub (definitívna výplň sa pripočíta)25,00 €
Dlahovanie kývavých zubov pomocou DENTAPREG (do rozsahu 6 zubov)150,00 €
Kyretáž hlbokého parodontálneho vačku15,00 €
Výplach parovačku10,00 €
Aplikácia liečivého gélu do parovačku10,00 €
Zavedenie drénu10,00 €
10. PRÍPLATKY
Nedostavenie sa na ošetrenie bez včasného ospravedlnenia (24 hodín vopred, za každú polhodinu)30,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín50,00 €

Informácie týkajúce sa poskytovanej stomatologickej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo priamo v ambulancii. Radi odpovieme na vaše otázky.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

"Úsmev je najlepší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad."